خـآنهآرشيـوپروفايـلعناويـنايميـلطـرآح

كد كج شدن عكس در وبلاگ


توجه:اين كدها را در تنظيمات وبلاگ ،قسمت كدهاي اختصاصي بريزيد:)1.بزرگ شدن بصورت مستطيل


2.بزرگ شدن با لبه هاي گرد


3.شكل برگ شدن ثابت


4.كج شدن آهسته تصوير با سايه


5.كج شدن و چرخشي


6.فقط گرد و سايه دار شدن گوشه عكس


7.چرخش كامل عكس


8.از حالت عادي تبديل به برگ شدن با رفتن موس9.كج شدن ساده تصوير به همراه واضح تر شدن


10.فقط گرد شدن گوشه هاي عكس


11.از كج به صاف تبديل شدن ، همراه با سايه


***

12.برجسته شدن لينك ها با رفتن موس


13.چرخيدن ستاره دور لينك ها با رفتن موس


14.سايه دار شدن لينك (سفآرشي)

***

15.از مستطيل كوچك به دايره بزرگ تبديل شدن با رفتن ماوس